02MAS

masterplan voor het omgaan met ruimte in en rondom het kasteel van Arenberg, Heverlee; Leuven, 2002


opdrachtgever: Universiteit Leuven

ontwerpers: Karel Vandenhende, Hans Verplancke

Uit de analyse van de bestaande toestand, blijkt het kasteel een aaneenschakeling van gebouwen rondom een binnenkoer.  Elk van die gebouwen heeft een eigen overwegend verticale circulatie langsheen kamers.  Die verticale circulaties zijn ontsloten via bijna identieke houten deuren op die binnenkoer.  Er is geen hierarchie tussen de deuren onderling.  De deuren, en dus de verticale circulaties, hebben geen herkenbare eigen identiteit.

Op een aantal plaatsen in het gebouw zijn er ook horizontale circulaties Deze gangen zijn bijna allemaal vrij recente verkavelingen van kamers, omdat die te groot waren voor de functie die men eraan wou toekennen.


Het masterplan stelt voor om het bestaande  circulatiesysteem van overwegend verticale circulaties langsheen kamers, vertrekkend vanop het binnenplein, te optimaliseren en uit te zuiveren. 


Dit kan door het plaatselijk wegwerken van anomalieën en onduidelijkheden, met name:

- het verwijderen van vroegere verkavelingen en herstellen van historische grote ruimten;

- alle circulatieslingers toegankelijk maken vanop het binnenplein;

- de diverse toegangen tot de circulatieslingers differentiëren (herkenbaar maken van de toegangen tot diverse ciculatieslingers, identiteit geven);

- de circulatieslingers differentiëren tov de gebruiksruimten (herkenbaar maken van de verticale circulaties tov de gebruiksruimten).