02OUD 

woon- en zorgcentrum Heilig Hart, Oudenaarde, 2002


selectie Open Oproep

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck, Sabine Van Meerbeek

technische installaties, uitvoeringstechnieken, stabiliteit en prijscontrole: Lannoo, Snoeck & Partners

Het  bouwprogramma omvat een tegenstelling: enerzijds het RVT, met expliciete zorg en begeleiding, anderzijds de serviceflats met klemtoon op zelfstandig wonen, het zorgaspect discreet.

Het RVT wordt horizontaal opgevat: Het bestaat uit twee bouwlagen half verborgen achter de tuinmuur.  Bestaande niveauverschillen tussen straat en perceel worden omgezet in hellingbanen om beide bouwlagen te ontsluiten.  Zo werken beide bouwlagen als een gelijkvloers wat de intensievere bediening vergemakkelijkt.

De circulatie met leefruimtes wordt opgevat als kloostergang rond een binnentuin.

De oriëntatie van de kamers tegenover de gang zorgt voor een open dagzone en een privatere nachtzone.

De serviceflats, het zorghotel en het dagcentrum worden daarentegen verticaal opgevat, als een appartementsgebouw.

Dit volume relativeert het wat dominante appartementsgebouw op het naastliggend perceel. De nabijheid van dit woongebouw onttrekt de serviceflats tegelijk nadrukkelijker aan de zorgsfeer.

De horizontale en verticale vleugel zijn discreet met elkaar verbonden voor vlotte organisatie van de zorg.

Beide groeien uit continue rijen van dragende schijven.  De beperkte overspanningen tussen de schijven voorkomen balken en laten economische vloerplaten toe. Verschuivingen van het bouwraster organiseren technische kokers en nissen voor gordijnen, uitrustingen en wegschuivende deuren. Het gevelvlak van het skelet wordt bekleed met hout en glas.

De nieuwe volumes volgen de bouwrichting van het af te breken gebouw en bestendigen zo het oorspronklijke.