02STO 

Haalbaarheidsstudie herontwikkeling van de voormalige Structo site, Brugge, 2002


opdrachtgever:: Structo Brugge

ontwerpers: BuroII, Lieven Dejaeghere, Karel Vandenhende

Het onderzoek naar de herbestemming van de voormalige betonfabriek Structo aan de Damse Vaart, resulteerde in een ruimtelijk masterplan, opgemaakt in overleg en in samenwerking met de Stedelijke Stedenbouwkundige Begeleidingscommissie. Het masterplan omschrijft in een onderlinge samenhang de typologie van de woningen, de gewenste dichtheden, de vermenging van bestemmingen, de ontsluiting en interne circulaties op de site, de dimensies en inplanting van de gebouwen, de ondergrondse constructies ... Het plan laat toe de volledige zone in functie van de markt in verschillende fasen te ontwikkelen, zonder het globale concept uit het oog te verliezen.


De site biedt plaats aan een 100-tal appartementen met zicht op het water, 60 woningen in het park en 40 rijwoningen met tuin die de achterliggende woonwijk met rijwoningen afwerkt.