07CWL 

Restauratie en herbestemming Centrale Werkplaatsen, Leuven: schetsontwerp, 2006


Open Oproep: laureaat

ontwerper: Karel Vandenhende

medewerker: Kobe Stroobants;

erfgoed: Charlotte Nys, Origin

stabiliteit: Rolf Van Steenwegen, Util

technieken: Stockman

akoestiek: dBA Technum

De site:

De site heeft een centrale ligging in Kessel-Lo, tussenin de woonbuurten Blauwput en Casablanca enerzijds en tussenin de centrumfuncties en recreatiegebieden anderzijds.  Heel wat verplaatsingen te voet en met de fiets, binnen de eigen gemeente, gebeuren momenteel dan ook omheen de site.  Doorsteken over de site zouden een aantal van die verplaatsingen kunnen inkorten en aangenamer maken.

Tegelijk willen we de huidige restruimten achter (zuidzijde) en zijdelings (oostzijde en westzijde) van de hal positief invullen.  We voorzien daarvoor hellende vlakken en buitentrappen langsheen de hal.  Deze laden de restruimten achter en zijdelings van de hal op.  En ze overbruggen het hoogteverschil tussen de omliggende straten en de site en bieden zo shortcuts over de site voor fietsers en voetgangers.


Restauratie:

Aan de noordzijde, ter plaatse van de weggebroken aanpalende hal; voorzien we een nieuw smal volume in staal en glas.  Deze voorbouw geeft tegelijk een nieuw en herkenbaar uitstalraam aan de gebruikers van HAL9 . Tevens werkt hij als pleister op de wonde van de recente afbraak door van de vrijgekomen muur over dezelfde hoogte als vroeger terug een binnenmuur te maken.

De voorbouw maakt dat de pilasters, die destijds de rolbrug in de naburige hal droegen, opnieuw zinvol worden als draagstructuur.  Het nieuwe volume verrechtvaardigt zo de verschillen in de 2 langsgevels van HAL9.

Door een aanzienlijk deel van het programma voor herbestemming tot jeugdcentrum te plaatsen buiten de hal (enerzijds onder de helling aan de zuidzijde van de hal, en anderzijds in de voorbouw aan de noordzijde), is de invulling in de hal zelf beperkt.  Bovendien worden invullingen in de hal los geplaatst van elkaar en los van de halwanden.  Zo is een maximaal behoud en restauratie van de hal mogelijk, inclusief behoud van alle schrijnwerk in staal en enkel glas, de 2 poorten en  behoud van de ruimtelijkheid in de hal.


Het jeugdcentrum:

De publiek toegankelijke ruimten van de jeugddienst (onthaal, infopunt, speel-o-theek) bevinden zich op het gelijkvloers van de nieuwe voorbouw. Ze zijn het uithangbord van het jeugdcentrum en maken het jeugdcentrum zichtbaar van op de site en de straat. Ze zijn tegelijkertijd vlot toegankelijk vanuit de hal.

De ruimten die in principe enkel toegankelijk zijn voor het personeel van de jeugddienst, bevinden zich eveneens in het nieuwe volume voor HAL9, maar dan op de verdieping.

De polyvalente ruimten voor ontmoeting en programmatie (atelier, leslokaal, vergaderruimte en ook als eetruimte) en de ruimten voor opvang worden georganiseerd in een spel van houten blokken in de hal.  Het spel van blokken kan eenvoudig uitgebreid of ingekrimpt worden met bijkomende blokken om zo in te spelen op verfijningen en wijzigingen in het programma, zowel tijdens het ontwerpproces, als na de realisatie.

Kleinere blokken als bergplaatsen bij de ateliers, als opbergkisten en als zitblokken vullen het spel aan.  De kleinere blokken zijn verplaatsbaar en modulair.  Ze kunnen samengeplaatst worden tot trappen, verdeelwanden, een tribune of speelblokken.  Ze bieden de mogelijkheid om de overdekte buitenruimte aan te passen aan uiteenlopende activiteiten.

De specifieke ruimten (keuken, clubhuis, werkplaats, sanitair) krijgen langsheen het blokkenspel een plaats onder de helling of in de aanbouw.