12HHI

Masterplan voor de herbestemming van een lagere school, Izegem, 2012


opdrachtgever: Izegemse Bouwmaatschappij

ontwerpers: Karel Vandenhende, Lieven Dejaeghere

Bij een herbestemming van de school tot woonerf, kan voorkomen worden dat de klaslokalen herverkaveld dienen te worden.  Immers, elk klaslokaal kan herbestemd worden tot 1 woonunit.  En net zoals de klassen per 2 toegang geven tot de speelplaats, kunnen de woningen in de toekomst per 2 toegang geven tot het centrale woonerf.  Aan de zuidoostzijde wordt het erf verder afgebouwd met rijwoningen; die de materialiteit en het volume van de bestaande schoolgebouwen volgen.  De centrale zone wordt geherproportioneerd door een deel te verharden zoals de speelplaats vroeger, en een deel aan te leggen als park.