17MOL

restauratie ‘patattenmolen’, herbestemling molenaarswoning en stallen, Opstal Buggenhout, 1999-2017


architectuurwedstrijd 'Patattenmolen': 1e prijs

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck

Sabine Van Meerbeek, Liesbeth Lanneau, Roland Piffet, Roman Selyuk [medewerkers]

technische installaties, uitvoeringstechnieken en prijscontrole: Bureau Bouwtechniek

stabiliteit: Laurence Luyten

De verschillende bouwfasen van de molen zijn in relatief gelijke mate afleesbaar.

Het monument wordt bijgevolg niet naar één specifieke periode gerestaureerd,

echter de opeenstapeling van bouwsporen wordt behouden en geconsolideerd.

De herinrichting tot maalvaardig heemkundig museum vrijwaart de industrieel-archeologische waarde.

De ontworpen wijzigingen (oa de verhoging en toegankelijk maken van het dak als uitzichtpunt) versterken het volume en de présence van het monument.


Het ontwerp voor de herbestemming van de molenaarswoning en de stallingen beoogt behoud en  versterking van de historisch relevante typologie van de gebouwengroep, met name de bebouwing rond het erf met eerder gesloten buitenzijde, ritme van individuele deuren naar het erf , verhoudingen van openingen, en volumetrie.

De molenaarswoning wordt open gemaakt tot een grotere polyvalente ruimte en enkele dienstruimten.  De stallingen worden heringericht tot sanitair en bergplaatsen voor verenigingen.


Een 'boomgaard' van hoogstammige fruitbomen wordt opnieuw voorzien over de gehele site.