96ETT

nieuwbouw 12 sociale koopwoningen met tuin, Ettelgem, Oudergem, 1996


architectuurwedstrijd 'Huiswerk': eervolle vermelding

opdrachtgever: VHM

ontwerper: Karel Vandenhende

Het terrein bevindt zich langsheen de Dorpstraat in Ettelgem.  Ter plaatse van de site heeft de reeds bestaande omliggende bebouwing enkele typische kenmerken: de 10-meter voorgevel, verspringing van de bouwlijndiepte, opritten en achteringelegen gebouwtjes (doordat de woningen hoogstens per 2 gekoppeld zijn, ontstaan tussenin de woningen garages, carports of opritten  naar meer achteringelegen gebouwtjes), en afsluitingen (tuintjes en opritten zijn van elkaar afgescheiden met bakstenen muren, wanden van betonplaten, hagen, enz..).  Deze kenmerken vormen samen een systeem.  Dat systeem zorgt (vooral bij het doorlopen of doorrijden van de straat) voor ritme, afwisseling van zichtbelemmering en doorzichten, en wisselende perspectieven.

De typische kenmerken van de omgeving worden doorgetrokken in de nieuw te bouwen woningen.  Zo versterkt het ontwerp het reeds aanwezige spel van volumes (volumes met 10-meter voorgevel en verspringende bouwlijndiepte), tuinmuren en achteringelegen gebouwen.

Aan de straatzijde bevinden zich 3x2 koppelwoningen (type 3/4).  Achterin situeren zich 3 gelijkvloerse woningen (2x type 4/5 en 1x type 3/5), bereikbaar via de opritten tussenin de koppelwoningen.   De koppelwoningen springen, net zoals de meeste woningen aan de noordzijde van de Dorpstraat, terug t.o.v. het trottoir.  Daardoor ontstaat voor de woning ruimte voor een carport en een voortuintje.  Dit tuintje bevindt zich aan de zuidzijde van de woning.  De achteringelegen woningen zijn mits enkele zeer kleine ingrepen aanpasbaar voor rolstoelgebruikers.  Ook deze woningen beschikken over een binnentuin aan de zuidzijde van de woning.  De woningen worden begrensd door tuinmuren, hagen, bergingvolumes en dakplaten.  Binnen deze begrenzingen worden de binnenruimte en de buitenruimte enkel van elkaar afgescheiden met doorzichtig glas.  Binnen en buiten vormt er één geheel.

In deze woonruimte  definiëren enkele wanden en volumes diverse plekken: een inkomplek, een zitplek, een eetplek, een speelplek, een slaapplek, een wasplek, een kookplek, enz..  Indien gewenst kan men de plekken van elkaar afsluiten met schuifwanden.  Zo kan men een inkomsas, een zitkamer, een eetkamer, een speelkamer, een slaapkamer, een badkamer, een toiletkamertje, een toiletsas, een kookkamer, een slaapsas, enz. creeëren.