97DOK

stedenbouwkundig plan, Site Keerdok, Mechelen, 1997


stedenbouwkundige ideeënwedstrijd: conceptprijs

ontwerpers: Karel Vandenhende, Bart Dehaene, Geert Pauwels

De bereikbaarheid zowel vanuit de stad als via de snelweg, maakt van de site een interessante locatie voor regionale functies.  Het "zwembad" is het enige waardevolle en te bewaren gebouw op de site.  De locatie is bovendien ideaal als jachthaven en locatie voor waterrecreatie. 

Recreatie wordt dan ook het uitgangspunt voor invulling en ontwikkeling van de site.  Herbestemming en invulling kan gefaseerd gebeuren in functie van geïnteresseerde investeerders.  Eventueel kan zelfs op lange termijn de zuidelijke zone met "baanwinkels" mee in het grid opgenomen worden.

Door nieuwe bebouwing te concentreren langs de ring, behoudt het "zwembad" als volume de ruimte die het verdient; en door de invulling van het terrein volgens een grid te laten gebeuren; is de kwaliteit van de ruimte onafhankelijk van de individuele invullingen.