98HTL

Onderzoek stedenbouwkundige inplanting van uitbreiding hotel Sachsen, Zwevegem, 1998


opdrachtgever: Intercommunale Leiedal

ontwerpers: Karel Vandenhende, Lieven Dejaeghere

Hotel Sachsen wil uitbreiden met een bijgebouw achter de hoofdbouw.  Het direct te realiseren programma omvat een hoteluitbreiding met zo'n 13 kamers en enkele gemeenschappelijke functies.


Door de positionering van het bouwvolume voor de uitbreiding in het binnengebied op de uiterste hoek van het terrein van het hotel, wordt niet alleen de buitenruimte tussen hotel en uitbreiding gemaximaliseerd. Tevens verhoogt de definiëring en ruimtelijke kwaliteit van het publieke binnengebied.  Immers, samen met een tuinmuur aan de overzijde van de hoteluitbreiding ontstaat een vernauwing tussen het verharde plein aan de westzijde van het binnengebied, en het speelgrasveld met nog te bouwen urban villa's aan de oostzijde.