99BIB

nieuwbouw bibliotheek, Opstal Buggenhout, 1999-2006


architectuurwedstrijd 'Patattenmolen': 1e prijs

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck

Sabine Van Meerbeek, Liesbeth Lanneau, Roland Piffet, Roman Selyuk [medewerkers]

technische installaties, uitvoeringstechnieken en prijscontrole: Bureau Bouwtechniek

stabiliteit: Laurence Luyten

Het gebouw positioneert zich in de slinger van publieke gebouwen tussen kerk en molen, en definieert door zijn inplanting enerzijds een plek bij een oude boom, waar zich ook de ingang van de biblliotheek bevindt, en aan de andere zijde definieert het bibliotheekvolume het verharde publieke plein.


De bib is opgebouwd in houtskeletbouw met open stijlwanden.  Tussenin de stijlen moeten enkel nog legplanken geplaatst worden voor het plaatsen van de boeken.  Door het plaatsen van legplanken tussenin de stijlen van de tussenstijlwanden, worden diverse plekken gedefinieerd en/of ontoegankelijk gemaakt.  Zo ontstaan diverse bibliotheekkamers voor bijvoorbeeld de bilbliothecaris, de gemeentevoorpost, jeugdboeken, strips, cataloguscomputer, een leesruimte ...


2007: provinciale prijs Oost-Vlaanderen