99CHI

lokalen jeugdbeweging chiro, Opstal, Buggenhout, 1999-2005


architectuurwedstrijd 'Patattenmolen': 1e prijs

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck

Sabine Van Meerbeek, Liesbeth Lanneau, Roland Piffet, Roman Selyuk [medewerkers]

technische installaties, uitvoeringstechnieken en prijscontrole: Bureau Bouwtechniek

stabiliteit: Laurence Luyten

Het gebouw positioneert zich in de slinger van publieke gebouwen tussen kerk en molen, en legt zich als een dikke lange muur tussenin het trottoir en de parking.  Alle lokalen worden op één lijn naast elkaar gelegd en ontsloten via de buitenruimte.  Dat spaart enerzijds de binnencirculatieruimte uit, en intensifieert anderzijds de relatie van de jeugd met 'buiten'.


De chiro vroeg voor elke leeftijdsgroep een polyvalent lokaal waarbij bovendien nog eens de tussenwanden tussen de lokalen zouden kunnen weggeschoven worden opdat zou kunnen ingespeeld worden op diverse activiteiten en groepsgrootten.  Bovendien moest er ook een grote overdekte buitenruimte voorzien worden.  Om de totale oppervlakte en dus ook kostprijs te beperken, en om de dure wegschuifbare wanden te voorkomen, wordt In plaats daarvan niet per leeftijdsgroep een vast lokaal voorzien, maar wordt een extreme diversiteit aan lokalen aangeboden waartussen de groepen zich verplaatsen naar aanleiding van een specifieke activiteit of naar aanleiding van een herverdeling van de groepsgrootten. 


Zo zijn er smalle hoge lokalen, maar ook lage brede,er zijn kleine en grote lokalen, er zijn  donkere lokalen, maar ook goed verlichte, er zijn goed uitgeruste lokalen, maar ook lege, er zijn makkelijk bereikbare lokalen, maar er zijn bijvoorbeeld ook lokalen die enkel bereikbaar zijn via een ladder.  De extra overdekte buitenruimte wordt uitgespaard doordat één van de grote lokalen  met grote poorten bijna volledig geopend kan worden en dus tevens als overdekte buitenruimte kan functioneren.


Door er voor te zorgen dat de tussenwanden niet dragend zijn, kan de huidige erg specifieke opdeling in de toekomst toch zonder al te veel ingrepen herzien worden naar aanleiding van een ander gebruik.