99MEU

stedenbouwkundig plan 'Meulestede-Noord', Gent, 1999


architectuurwedstrijd 'Meulestede-Noord': 4e prijs

opdrachtgever: stad Gent

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck, Sabine Van Meerbeek

In de bestaande situatie is de ruimte op het schiereiland van Meulestede-Noord een ongestructureerde leegte van solitaire bouwvolumes evenwijdig met de langse circulatietrajecten.

Om de ruimte te organiseren, wordt het beschikbare programma georganiseerd in volumestroken, dwars op de langse bestaande volumetrie en circulatie.

Hierdoor wordt de wegvloeiende buitenruimte omgeturnd in een aaneenschakeling van duidelijk gedefinieerde plekken, met behoud van de bestaande verhardingen en verkeerssituatie en met maximaal behoud van de bestaande infrastructuur en inrichting.


De woningen worden buik-tegen-rug geschakeld tot ritmische bouwstroken.

Deze schakeling voorkomt inkijk vanuit de nabije bestaande appartementen;

daardoor zijn tevens grote glasvlakken mogelijk zodat de ruimte kan gemaximaliseerd worden doordat ze binnen-buiten doorloopt;

Bovendien kunnen de losstaande volumes in houtskeletbouw elk op hun eigen algemene grondplaat gefundeerd worden waardoor dure paalfunderingen voorkomen worden.