99PAT

masterplan voor verdichting site Patattenmolen met culturele voorzieningen, Opstal, Buggenhout, 1999-


architectuurwedstrijd 'Patattenmolen': 1e prijs

ontwerpers: Karel Vandenhende, Jan Demuynck

medewerkers: Sabine Van Meerbeek, Liesbeth Lanneau, Roland Piffet, Roman Selyuk

technische installaties, uitvoeringstechnieken en prijscontrole: Bureau Bouwtechniek

stabiliteit: Laurence Luyten

Door uit te zoomen, en niet enkel de te verdichten site zelf te onderzoeken, blijkt de site gelegen tussenin de molen aan de ene zijde en heel wat andere publieke gebouwen aan de andere zijde van het terrein.


Er wordt voorgesteld om die bestaande aaneenschakeling van scholen, jeugdlokalen, parochiezaal en kerk te vervolledigen tot aan de molen met de nieuwe gevraagde gebouwen, om alzo alle publieke gebouwen te groeperen in één aaneengesloten slinger.


Een doorlopend trottoiroppervlak dat ononderbroken tussenin de volumes meandert, kleeft de aangrenzende gebouwen aan elkaar, en fungeert als doorsteek voor fietsers en voetgangers.


De buitenruimte wordt gedefinieerd door de afgewogen positionering van de volumes, van tuinmuren en van grote en kleine bomen. 

Door het inkleuren van vlakken met zwart (asfaltvloer, teer op hout of baksteen) en wit (wit beton, kaleisel op baksteen of hout), of het niet inkleuren van het natuurrood (bakstenen muren en bakstenen vloerklinkers), krijgen specifieke plekken een identiteit.  Tegelijk rijst de rode kerktoren op achter een voorgrond van witte vlakken, terwijl de witte molen daarentegen een rode voorgrond krijgt.