99WVL

restauratie en renovatie westvleugel Arenbergkasteel, Heverlee, Leuven


opdrachtgever: Universiteit Leuven

ontwerpers: Karel Vandenhende, Hans Verplancke

stabiliteit: Hans Depetter

Bij de renovatie wordt, naast het vernieuwen van afwerkingen verwarming, sanitair, electriciteit en meubilair, eigenlijk enkel ingegrepen in de verticale circulatie en de ontsluiting daarvan op het gelijkvloers.

Het opnieuw herstellen van de historische trap vanaf het gelijkvloers vergemakkelijkt de huidige omslachtige circulatie in dit westelijk deel van het kasteel.

De verticale circulatie wordt herkenbaar gemaakt en krijgt identiteit met enorm uitvergrote inkomdorpels.  Deze dorpels integreren eveneens het hellend vlak voor rolstoelen bij het overbruggen van het hoogteverschil tussen binnen en buiten.

Op de verdieping wordt een recente herverkaveling teniet gedaan en worden de oorspronkelijke ruimten hersteld.